Bc. Roman Kadlčík

Bakalářská práce

Implementace protokolu RTP v systému UltraGrid

RTP protocol implementation in UltraGrid
Anotace:
Cílem práce bylo zpracování rešerše dostupných RTP knihoven s ohledem na jejich výkon v prostředí desetigigabitových sítí, podporu přenosu Jumbo frames, thread-safety a multiplatformnost. Dalším cílem práce bylo pokusit se odhalit chyby ve stávajícím RTP stacku v systému UltraGrid a navrhnout knihovnu, která jej nahradí, nebo stávající stack upravit do vyhovující podoby.
Abstract:
The goal of the thesis is to sum up and analyze availible RTP libraries focusing on theirs performance in 10Gbps networks, Jumbo frames support, thread-safety and multiplatform use. Next goal was to try to locate errors in UltraGrid current RTP stack and to suggest replacement RTP library, or fix current RTP stack.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 3. 1. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 5. 2. 2013
  • Vedoucí: RNDr. Miloš Liška, Ph.D.
  • Oponent: RNDr. Jiří Matela, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta informatiky