Hana Kocurová

Diplomová práce

Vliv pohybové aktivity a pohybové aktivity kombinované s redukční dietou na změny složení těla a klidový energetický výdej

The influence of the physical activity and the influence of the physical activity combined with reducing diet on the changes of the body composition and on the resting energetic expenditure
Anotace:
Cílem této diplomové práce je sledovat a srovnat vliv dvou rozdílných desetitýdenních intervenčních programů. První intervenční program obsahoval pouze nutriční změny a druhý kromě úpravy stravování zahrnoval předpis pohybové aktivity. Výzkum byl proveden na 22 ženách s obezitou nebo nadváhou ve věku 30-55 let. U obou programů došlo k výrazné redukci hmotnosti i sledovaných antropometrických ukazatelů …více
Abstract:
The aim of my diploma work is to investigate and compare the influence of two different ten-week weight loss programs. The first interventional program was based only on the improvement of the participants' eating habits. The second one included changes in the diet but also a prescription of physical activity (exercise training). The participants in the research were 22 obese or overweight women aged …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 1. 9. 2007

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 9. 9. 2008
  • Vedoucí: Iva Klimešová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.