Jan Novotný

Bakalářská práce

Analýza online marketingových aktivit společnosti Ušetřeno.cz s.r.o.

Analysis of online marketing activities of the company Ušetřeno.cz s.r.o.
Anotace:
Tato bakalářská práce se zabývá online marketingem. Cílem práce je provést analýzu online marketingových aktivit společnosti Ušetřeno.cz s.r.o. Pro vyhodnocení jsou použity, mimo jiné, nástroje Google Analytics, Google Ads, Sklik, Google Lighthouse, Collabim, SEMrush nebo Microsoft Power BI. Na základě výsledků této analýzy jsou v průběhu práce a v jejím závěru formulovány návrhy na zlepšení. První …více
Abstract:
This bachelor thesis deals with online marketing. The aim of the work is to analyse online marketing activities of the company Ušetřeno.cz s.r.o. For evaluation of these activities are, among others, used tools Google Analytics, Google Ads, Sklik, Google Lighthouse, Collabim, SEMrush or Microsoft Power BI. Based on the results of this analysis, suggestions for improvement are formulated during the …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 11. 9. 2020

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 17. 6. 2021
  • Vedoucí: Jiří Sedláček
  • Oponent: Zdeněk Smutný

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
https://vskp.vse.cz/eid/83524

Vysoká škola ekonomická v Praze

Bakalářský studijní program / obor:
Aplikovaná informatika / Aplikovaná informatika