Mgr. Andrea Sibová

Bakalářská práce

Projektované kurikulum předškolního vzdělávání ve Francii se zaměřením na problematiku pohybové výchovy

Projected curriculum of ISCED 0 in France - Physical Education issues
Anotace:
Bakalářská práce se zabývá deskriptivní analýzou projektovaného kurikula pro předškolní vzdělávání ve Francii. V teoretické části je uvedena teorie týkající se kurikula a oblasti předškolního vzdělávání, následně je představena stručná rešerše v problematice výzkumu kurikula. V metodické části je uveden cíl práce a metodologická východiska, která byla použita při jednotlivých fázích pracovního postupu …více
Abstract:
This bachelor thesis focuses on descriptiv analysis of projected curriculum for preschool education in France. The theory of curriculum, preschool education and short overview of curriculum research is elaborated in the theoretical part. The goals of the thesis and the methodology used in the working process is stated in the methodological part. The practical part contains a brief characteristic of …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 1. 12. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 9. 2. 2017
  • Vedoucí: PhDr. Mgr. Petr Vlček, Ph.D.
  • Oponent: doc. PaedDr. Vladislav Mužík, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta

Masarykova univerzita

Pedagogická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Předškolní a mimoškolní pedagogika / Učitelství pro mateřské školy