Petra ŠVEJSTILOVÁ

Bakalářská práce

Vnímání krajiny lidmi žijícími v blízkosti Vojenského újezdu Hradiště

Perception of the landscape by people living near the Military training area Hradiště
Anotace:
Tato bakalářská práce je zaměřena na krajinu, konkrétně na vnímání krajiny Vojenského újezdu Hradiště. Především je pozornost věnována problematice studia krajiny v antropologii a historii krajiny Vojenského újezdu Hradiště. Kvalitativní výzkum byl proveden pomocí polostrukturovaných rozhovorů s obyvateli vesnic: Kyselka, Velichov a Vojkovice. Předmětem výzkumu bylo současné vnímání specifického typu …více
Abstract:
This bachelor thesis is focused on the perception of landscape represented by Military training area Hradiště. The work is mainly concentrated on the problem of landscape in anthropology and history of landscape of Military training area Hradiště. The fieldwork is based on qualitative research through semi-structured interview with inhabitants of villages - Kyselka, Velichov and Vojkovice.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 25. 4. 2013
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: PhDr. Jiří Woitsch, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

ŠVEJSTILOVÁ, Petra. Vnímání krajiny lidmi žijícími v blízkosti Vojenského újezdu Hradiště. Plzeň, 2013. bakalářská práce (Bc.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta filozofická

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta filozofická

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

Fakulta filozofická

Bakalářský studijní program / obor:
Antropologie / Sociální a kulturní antropologie