Mgr. Lucie Ondráková

Bachelor's thesis

Definování jednotlivých proudů, komunit, skupin a manifestů v rámci videoartu v období let 1968-1980 v USA

Definition of individual tendencies, communities, groups and manifestos within video art in the period 1968-1980 in the USA
Abstract:
Bakalářská diplomová práce přibližuje první desetiletí videoartu zahrnující formování prvních videokolektivů a první generaci umělců přijímající video jako svůj pracovní nástroj a jejich videotvorbu. Práce se snaží poskytnout přehled konstituováním jednotlivých tematických proudů v rámci videoartu v daném teritoriu, především pak v zakladatelském období let 1968 až 1980. Pozornost je zároveň zaměřena …more
Abstract:
This thesis describes the first decade of video art including the early video collective formation and the first generation of video artist and their work. The thesis tries to constitute individual thematic tendencies within video art in stated region, primarily in the founding period 1968-1980. The attention was also focused on the transformation of video as a tool across individually defined thematic …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 16. 5. 2014

Thesis defence

  • Date of defence: 11. 6. 2014
  • Supervisor: Mgr. Pavlína Míčová
  • Reader: Mgr. Marika Kupková, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta

Masaryk University

Faculty of Arts

Bachelor programme / field:
General Theory and History of Arts and Culture / Theory of Interactive Media

Theses on a related topic