Alexandra Jarná

Diplomová práce

Geomorfologie glaciální a neglaciální krajiny v horských oblastech; testování procesů formování s využitím popisu pomocí GIS

Geomorphology of glacial- and non-glacial landscapes in mountain regions; testing of formation processes using GIS characterization
Anotace:
Je všeobecne známe, že glaciálna erózia je selektívna a narúša hlboké údolia, zatiaľ čo súčasne nemá vplyv na intervenujúcu vrchovinu. Tento pohľad vedie k nárastu alpských reliéfov v zaľadnených regiónoch, kde ľad vyrezáva hlboké údolia, zatiaľ čo v rovnakom čase vrcholky hôr a náhorných plošín ostávajú naďalej neporušené. Nedávna hypotéza (hypotéza ICE) tvrdí, že náhorné plošiny sú tiež vytvorené …více
Abstract:
It is generally thought that glacial erosion is selective and erodes deep troughs, while at the same time not affecting intervening uplands. This view implies increased alpine relief in glaciated regions where ice carves deep valleys while at the same time mountain peaks and plateaus remain. A recent competing hypothesis (The ICE hypothesis) maintains that upland plateaus also are created by glacial …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 4. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 26. 5. 2014
  • Vedoucí: Ola Fredin
  • Oponent: Radomír Grygar

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava

VŠB - Technická univerzita Ostrava

Hornicko-geologická fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Geodézie, kartografie a geoinformatika / Geoinformatika