Lucie Navrátilová

Diplomová práce

Analýza časových řad souřadnic vybraných permanentních GNSS stanic v Řecku

Analysis of the Time Variations of Station Coordinates on Selected GNSS Permanent Stations in Greece
Anotace:
Diplomová práce se zabývá analýzou časových řad souřadnic na permanentních GNSS stanicích AGRI, ATAL, PATO a THIV v Řecku. První část je věnována teoretickému úvodu k prohloubení znalostí v problematice seismiky a technologie GNSS. Druhá část se zabývá zpracováním analýzy, aplikací na konkrétní situaci zemětřesení v oblasti Efpalio v roce 2010 a grafickým zpracováním výsledků.
Abstract:
This thesis deals with the analysis of time serie of coordinates on permanent GNSS stations AGRI, ATAL, PATO and THIV in Greece. The first part is devoted to theoretical introduction to the deepening of knowledge in seismic technology and GNSS. The second part deals with the processing analysis, application of a specific situation in Efpalio eartquake in 2010 and graphics processing results.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 4. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 30. 5. 2013
  • Vedoucí: Jan Kostelecký
  • Oponent: Ivan Pešek

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava

VŠB - Technická univerzita Ostrava

Hornicko-geologická fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Geodézie a kartografie / Inženýrská geodézie