Bc. Violina Radeva

Bakalářská práce

The Use and Impact of Advertising on Social Campaigns

The Use and Impact of Advertising on Social Campaigns
Anotace:
Tato práce se zabývá tím, jak reklamy ovlivňují sociální kampaně a jaký to má dopad na společnost. Potřeba sociální reklamní kampaně se objevuje tehdy, když potřebujeme ovlivnit velký počet lidí. Je potřeba motivovat konkrétní cílovou skupinu k vyvolání společensky významného chování. Cílem této práce je prozkoumat výzkumy v oblasti psychologie, sociologie a behaviorální vědy pro tvorbu reklamních …více
Abstract:
The thesis examines how advertising impacts social campaigns and how this effects on society. The need for social advertising occurs when society encounters a problem that affects the masses and motivates a particular target group to provoke socially significant behavior. The aim of this work is to inspect researches in the sphere of psychology, sociology, and behavioral science for the construction …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 7. 7. 2020

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 26. 8. 2020
  • Vedoucí: MSc Mirela Moldoveanu
  • Oponent: doc. Giuseppe Maiello, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní