Eva Michálková

Bachelor's thesis

Studium vlastností termicky pojených netkaných textilií

Properties of thermally bonded technical nonwovens textiles
Anotácia:
Tato bakalářská práce se zabývá vzlínáním kapalin do termicky pojených kolmo kladených a podélně kladených netkaných textilií o různých plošných hmotnostech. Teoretická část je zaměřena na technologii výroby kolmo kladených netkaných textilií pojených termicky. Dále se zabývá teorií vzlínání kapalin a stlačování vlákenného materiálu. Experimentální část popisuje přípravu a postup výroby vzorků, a jejich …viac
Abstract:
The bachelor thesis deals with a capillarity of liquids by thermally bonded textiles perpendicularly laid and longitudinally laid nonwovens with a various area weight. The theoretical part describe a production technology of perpendicularly laid thermally bonded nonwovens. It also deals with the capillarity of liquids theory and compression of the fibre material. The experimental part describes the …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 8. 1. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 2. 2. 2016
  • Vedúci: Ing. Jiří Chaloupek, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Michálková, Eva. Studium vlastností termicky pojených netkaných textilií. Liberec, 2016. bakalářská práce (Bc.). Technická univerzita v Liberci. Fakulta textilní

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Technická univerzita v Liberci, Fakulta textilní
Vázaný výtisk práce je dostupný v knihovne: UKN

Technical University of Liberec

Faculty of Textile Engineering

Bachelor programme / odbor:
Textil / Textile marketing

Práce na příbuzné téma