Anna NEBESKÁ

Bakalářská práce

Umělecká syntéza hudby a poezie

Artistic synthesis of music and poetry
Anotace:
Výskyt poezie v hudbě není nic nového. Zhudebňování poetického textu má své kořeny v hluboké minulosti. Ale pod obsáhlým pojmem ?umělecká syntézy hudby a poezie? si málokdo představí něco konkrétního. Uspěchaná doba a masová kultura si vyžádali své oběti ? lidé přestávají číst, vztah hudby a poezie je jim cizí, divadelní večery s melodramem oslovují užší okruh publika atd. Ve své bakalářské práci bych …více
Abstract:
A presence of poetry in music is nothing new. There are deep roots in past. But people can not see something concrete in the notion ? ?artistic synthesis of music and poetry?. We are living in hasty time and the mass culture has own sacrifices ? people are not able to read, the relationship of music and poetry is unfamiliar for them, theatre evenings with melodram and recitation accompanied by instruments …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 28. 4. 2011
Zveřejnit od: 1. 1. 2099

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 2. 6. 2011
  • Vedoucí: PhDr. Lenka Přibylová, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

NEBESKÁ, Anna. Umělecká syntéza hudby a poezie. Ústí nad Labem, 2011. bakalářská práce (Bc.). UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Pedagogická fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci pouze na univerzitě až od 28. 04. 2011

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM, Pedagogická fakulta

UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

Pedagogická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Specializace v pedagogice / Popularizace hudby a organizace hudebního života