Bc. Ilona Jurčicová

Diplomová práce

Rehabilitace pacientů se sklerózou multiplex kombinovaným tréninkem: vývoj parametrů transportního systému

Anotace:
Předkládaná práce hodnotí vliv 8-týdenního řízeného rehabilitačního programu kombinovaným aerobně - silovým tréninkem u 7 pacientek s SM na vybrané ukazatele transportního systému a svalové síly. Na podkladě spiroergometrického vyšetření byl zjištěn statisticky významný rozdíl ve smyslu zlepšení při výstupním vyšetření oproti vstupnímu u hodnot: VO2max, VO2max/kg, MET a maximální zátěže hodnocené metodou …více
Abstract:
This thesis evaluates impact of controlled 8-weeks rehabilitation programe on chosen parameters of transport system and muscular strength. This programe was realized in a form of combined aerobic and strenghtening training in 7 multiple sclerosis patients. Statistically significant difference between entrance and final examination was detected on the basis of spiroergometry examination in the following …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 29. 5. 2006

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 9. 6. 2006
  • Vedoucí: prof. MUDr. Petr Dobšák, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Lékařská fakulta

Masarykova univerzita

Lékařská fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Specializace ve zdravotnictví / Léčebná rehabilitace a fyzioterapie