Bc. Ondřej Cikánek

Master's thesis

Procesní mapování a modelování jako nástroj pro zlepšování procesů

Process mapping and modeling as a tool for process improving
Abstract:
Tato diplomová práce se věnuje problematice optimalizace procesů a procesního řízení podniku. V teoretické části se práce zaměřuje na objasnění všech důležitých pojmů, teoretických východisek, metodik a nástrojů, ze kterých čerpá praktická část práce. Cílem této je pak zmapovat, namodelovat, analyzovat a následně navrhnout optimalizaci vybraného procesu ve smyslu metody PDCA. Předpokládané důsledky …more
Abstract:
This Diploma Thesis aims at the phenomena of process optimizing and business process management of a company. The first, theoretical part of the Thesis is focused on theoretical definition of basic terms, methodology and tools to provide sufficient background in this area. The goal of the practical part is to map, model, analyse and suggest measures to optimize a given process using PDCA methodology …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 21. 4. 2011

Thesis defence

  • Date of defence: 13. 6. 2011
  • Supervisor: Ing. Ondřej Částek, Ph.D.
  • Reader: Ing. Jaromír Skorkovský, CSc.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta

Masaryk University

Faculty of Economics and Administration

Master programme / field:
Economy and Management / Business Management