Mgr. Martina Opršalová Dašková

Diplomová práce

Lidová architektura na Podorlicku v kresbách Aloise Beera

Folk Architecture in the Podorlicko Region in Alois Beer's Drawings
Anotace:
Kresby a zápisky soustružníka a malíře Aloise Beera jsou využity jako pramen pro popis tradiční lidové architektury v regionu Podorlicka. Časové zařazení jeho tvorby spadá do závěru 19. století. V díle se nalézají jak stavby tehdy moderní, tak příklady archaického stavitelství. V práci je též rozebrán obecný vývoj lidové architektury s přihlédnutím k regionu Podorlicka a Orlických hor. Život Aloise …více
Abstract:
The drawings and notes by woodturner and painter Alois Beer are used as a source for the description of the traditional vernacular architecture in the Orlické hory foothills region. The time scale of his works falls to the late 19th century. In his works we can find examples of modern as well as archaic architecture. In the thesis we deal also with the general historical development of the vernacular …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 28. 6. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 29. 8. 2013
  • Vedoucí: prof. Ing. arch. Jiří Škabrada, CSc.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Opršalová Dašková, Martina. Lidová architektura na Podorlicku v kresbách Aloise Beera. Pardubice, 2013. diplomová práce (Mgr.). Univerzita Pardubice. Fakulta filozofická

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Pardubice, Fakulta filozofická

Univerzita Pardubice

Fakulta filozofická

Magisterský studijní program / obor:
Historické vědy / Kulturní dějiny: Regionální

Práce na příbuzné téma

  • Žádné práce na příbuzné téma.