Bc. Dita KUBEŠOVÁ

Master's thesis

Rafael Caldera (1994-1999) a Hugo Chávez (1999-2013). Podobnosti a odlišnosti v kontextu zahraniční politiky

Rafael Caldera (1994-1999) and Hugo Chávez (1999-2013). Similarities and differences in the context of foreign policy
Abstract:
Tato práce se zabývá dvěma důležitými politickými osobnostmi Venezuely - prezidenty Rafaelem Calderou (1994-1999) a Hugem Chávezem (1999-2013) hlavně v kontextu zahraniční politiky. Rafael Caldera byl zastáncem a průkopníkem křesťanské demokracie v Latinské Americe, zatímco Hugo Chávezovou ideologií byl socialismus 21. století. Použití obrovských ropných rezerv k boji proti ekonomické krizi bylo vystřídáno …more
Abstract:
This paper discusses two important political figures in Venezuela presidents Rafael Caldera (1994-1999) and Hugo Chavez (1999-2013) mainly in the context of foreign policy. Rafael Caldera was a proponent and pioneer of Christian democracy in Latin America, meanwhile Hugo Chávez's ideology was Socialism of the 21st century.The use of huge oil reserves to fight the economic crisis under Caldera was replaced …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 30. 4. 2015
Accessible from:: 31. 12. 2999

Thesis defence

  • Supervisor: PhDr. Linda Piknerová, Ph.D.

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

KUBEŠOVÁ, Dita. Rafael Caldera (1994-1999) a Hugo Chávez (1999-2013). Podobnosti a odlišnosti v kontextu zahraniční politiky. Plzeň, 2015. diplomová práce (Mgr.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta filozofická

Full text of thesis

Accessibility: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta filozofická
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/

University of West Bohemia

Faculty of Philosophy and Arts

Master programme / field:
Political Science / Foreign Relations