Bc. Dita KUBEŠOVÁ

Master's thesis

Rafael Caldera (1994-1999) a Hugo Chávez (1999-2013). Podobnosti a odlišnosti v kontextu zahraniční politiky

Rafael Caldera (1994-1999) and Hugo Chávez (1999-2013). Similarities and differences in the context of foreign policy
Anotácia:
Tato práce se zabývá dvěma důležitými politickými osobnostmi Venezuely - prezidenty Rafaelem Calderou (1994-1999) a Hugem Chávezem (1999-2013) hlavně v kontextu zahraniční politiky. Rafael Caldera byl zastáncem a průkopníkem křesťanské demokracie v Latinské Americe, zatímco Hugo Chávezovou ideologií byl socialismus 21. století. Použití obrovských ropných rezerv k boji proti ekonomické krizi bylo vystřídáno …viac
Abstract:
This paper discusses two important political figures in Venezuela presidents Rafael Caldera (1994-1999) and Hugo Chavez (1999-2013) mainly in the context of foreign policy. Rafael Caldera was a proponent and pioneer of Christian democracy in Latin America, meanwhile Hugo Chávez's ideology was Socialism of the 21st century.The use of huge oil reserves to fight the economic crisis under Caldera was replaced …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 4. 2015
Zverejniť od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedúci: PhDr. Linda Piknerová, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

KUBEŠOVÁ, Dita. Rafael Caldera (1994-1999) a Hugo Chávez (1999-2013). Podobnosti a odlišnosti v kontextu zahraniční politiky. Plzeň, 2015. diplomová práce (Mgr.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta filozofická

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta filozofická
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/

University of West Bohemia

Faculty of Philosophy and Arts

Master programme / odbor:
Political Science / Foreign Relations