Bc. Tereza Červinková

Diplomová práce

Nozokomiální nákazy - výskyt a prevence katétrových infekcí centrálního žilního řečiště

Nosocomial Infections - Incidence and Prevention of Catheter Infections of the Central Venous System.
Anotace:
V diplomové práci na téma "Nozokomiální nákazy - výskyt a prevence katétrových infekcí centrálního žilního řečiště" bylo hlavním cílem práce vyhodnotit výskyt nozokomiálních infekcí krevního řečiště v období 2010-2014 předem dané nemocnice. Na retrospektivní studii navazuje skryté pozorování na Anesteziologicko-resuscitačním oddělení, které mělo za cíl zhodnotit dodržování platného Metodického pokynu …více
Abstract:
In this diploma thesis "Nosocomial Infections - Incidence and Prevention of Catheter Infections of the Central Venous System" was the main goal of this work to evaluate the incidence of nosocomial blood stream infections in the period 2010-2014 in advance of the hospital. On retrospective study builds holden observation on Anesthesiology and resuscitation, aimed to assess compliance with applicable …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 4. 5. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 16. 6. 2015
  • Vedoucí: Mgr. Martina Rabová

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Červinková, Tereza. Nozokomiální nákazy - výskyt a prevence katétrových infekcí centrálního žilního řečiště. Pardubice, 2015. diplomová práce (Mgr.). Univerzita Pardubice. Fakulta zdravotnických studií

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Pardubice, Fakulta zdravotnických studií