Bc. Tereza Červinková

Master's thesis

Nozokomiální nákazy - výskyt a prevence katétrových infekcí centrálního žilního řečiště

Nosocomial Infections - Incidence and Prevention of Catheter Infections of the Central Venous System.
Abstract:
V diplomové práci na téma "Nozokomiální nákazy - výskyt a prevence katétrových infekcí centrálního žilního řečiště" bylo hlavním cílem práce vyhodnotit výskyt nozokomiálních infekcí krevního řečiště v období 2010-2014 předem dané nemocnice. Na retrospektivní studii navazuje skryté pozorování na Anesteziologicko-resuscitačním oddělení, které mělo za cíl zhodnotit dodržování platného Metodického pokynu …more
Abstract:
In this diploma thesis "Nosocomial Infections - Incidence and Prevention of Catheter Infections of the Central Venous System" was the main goal of this work to evaluate the incidence of nosocomial blood stream infections in the period 2010-2014 in advance of the hospital. On retrospective study builds holden observation on Anesthesiology and resuscitation, aimed to assess compliance with applicable …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 4. 5. 2015

Thesis defence

  • Date of defence: 16. 6. 2015
  • Supervisor: Mgr. Martina Rabová

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

Červinková, Tereza. Nozokomiální nákazy - výskyt a prevence katétrových infekcí centrálního žilního řečiště. Pardubice, 2015. diplomová práce (Mgr.). Univerzita Pardubice. Fakulta zdravotnických studií

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Univerzita Pardubice, Fakulta zdravotnických studií