Bc. Veronika Petrušková

Bakalářská práce

Rozpravy o dobrovolnictví (soubor publicistických rozhovorů pro server iDNES.cz)

Debates on volunterism (the collection of interviews for server iDNES.cz)
Anotace:
Tato bakalářská práce se zabývá dobrovolnictvím a dobrovolníky, jejich motivacemi, hodnotami, které vyznávají a tím, jakým způsobem dobrovolnictví vnímají. Autorka téma přibližuje sérií publicistických rozhovorů pro server iDNES.cz. První část práce teoreticky ukotvuje téma dobrovolnictví a žánr publicistický rozhovor. V druhé části se autorka věnuje metodologickým postupům při vytváření rozhovoru …více
Abstract:
This bachelor thesis discusses volunteerism and volunteers, their motivations, values they believe in and their perception of the volunteerism. The author gives insights into the topic through the collection of interviews conducted for server iDNES.cz. The first part of the paper theoretically defines the topic of volunteerism and the genre of interview. In the second part the author is focused on …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 27. 5. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 28. 6. 2016
  • Vedoucí: Ing. Rudolf Burgr, Ph.D.
  • Oponent: doc. MgA. Jan Motal, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií