Bc. Dominik Kejdana

Master's thesis

Integrovaný záchranný systém a řešení mimořádných událostí v Libereckém kraji

Integrated rescue system and emergency response in the Liberec region
Abstract:
Tato diplomová práce se zabývá mimořádnými událostmi, krizovými situacemi, integrovaným záchranným systémem, řešením mimořádných událostí, krizovým řízením, složkami integrovaného záchranného systému a spoluprací složek integrovaného záchranného systému v rámci sousedních krajů Libereckého kraje a států v Euroregionu Nisa. Diplomová práce přináší přehled v problematice krizových stavů, krizového řízení …more
Abstract:
This diploma thesis deals with emergencies, crisis situations, the integrated rescue system, emergency management, crisis management, components of the integrated rescue system, and cooperation of components of the integrated rescue system within the neighboring regions of the Liberec region, as well as states in the Nisa Euroregion. The diploma thesis provides an overview of the issues of crisis situations …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 15. 4. 2021

Thesis defence

  • Date of defence: 16. 6. 2021
  • Supervisor: Mgr. Lukáš Vilím, Ph.D.
  • Reader: doc. JUDr. Štěpán Kalamár, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola finanční a správní