Bc. Lucie Vrbová

Master's thesis

Creating an icon: A cultural sociological analysis of the branding of Brno

Creating an icon: A cultural sociological analysis of the branding of Brno
Abstract:
Diplomová práce se primárně zabývá procesem zvaným jako city branding, který je detailně analyzován na příkladu města Brna ležícím v České Republice. Kulturní sociologie zde vystupuje v roli zastřešující teorie, kdy je kladen značný důraz na tzv. ikonicitu. A tedy v rámci diplomové práce je snaha o zodpovězení otázky, jak branding Brna přispívá k této ikonicitě města a regionu jako celku. Tento cíl …more
Abstract:
This thesis focuses mainly on a city and a process called city branding, which is closely described and analyzed in the example of the city of Brno in the Czech Republic. City branding is, in this case, viewed from the perspective of cultural sociology and the approach of iconicity. In the thesis, I will answer the question: how has the branding of Brno made the city iconic? This goal is achieved by …more
 
 
Language used: English
Date on which the thesis was submitted / produced: 9. 12. 2019

Thesis defence

  • Date of defence: 20. 1. 2020
  • Supervisor: doc. Bernadette Nadya Jaworsky, Ph.D.
  • Reader: Mgr. Lucie Galčanová Batista, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií

Masaryk University

Faculty of Social Studies

Master programme / field:
Sociology / Sociology

Theses on a related topic