Jan Hubinský

Diplomová práce

Dopady Průmyslu 4.0 na specifikaci pracovního místa

Industry 4.0 and its impact on the person specification
Anotace:
Diplomová práce se zabývá konceptem Průmysl 4.0 a dopady jím způsobené na specifikaci pracovního místa. Průmysl 4.0, často také označován jako Industry 4.0 je relativně mladý pojem, který vznikl v Německu. Jedná se o zastřešení, či pojmenování další strukturální změny společnosti – 4. průmyslové revoluce. Typickými hesly spojenými s touto koncepcí jsou Data, cloudy, systémová integrace, umělá inteligence …více
Abstract:
This master thesis is about the concept of Industry 4.0 and its impact on the person specification. Industry 4.0 is a relatively young term originated in Germany. This term covers another huge structural change of society - the 4th industrial revolution. Typical keywords associated with this concept are Big Data, Clouds System Integration, Artificial Intelligence, Sensors, Smart Factory, Advanced Automation …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 19. 6. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 6. 6. 2019
  • Vedoucí: Libor Gála
  • Oponent: Josef Basl

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/75792