BcA. Mgr. Tatiana Mazúchová

Diplomová práce

Rituál a lidové divadlo v mikroregionu CEDRON – Nitrava s důrazem na obec Bánov

The rituals and theatre in the microregion Cedron- Nitrava mostly related to Banov village.
Abstract:
The diploma thesis is focused on research and subsequent comparison of rituals and folk theater in the calendar year and life cycles of the inhabitants of the CEDRON-Nitrava micro-region with an emphasis on the village of Bánov. It is based primarily on the research of folk theater from anti-theater (ceremonial) through theatrical acts, to theatrical manifestations. The first part is devoted to the …více
Abstract:
Diplomová práce je zaměřená na výzkum a následnou komparaci rituálů a lidového divadla, a to v období kalendářního roku i životních cyklů obyvatel mikroregionu CEDRON- Nitrava s důrazem na obec Bánov. Opírá se především o výzkum lidového divadla od protodivadelních (obřadních), přes zdivadelňující akty, až po divadelní projevy. První část práce je věnována charakteristice pojmů rituál, obřad, magie …více
 
 
Jazyk práce: slovenština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 19. 5. 2020

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 19. 6. 2020
  • Vedoucí: doc. Mgr. Hana Halberstadt
  • Oponent: Mgr. Ladislava Košíková

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Janáčkova akademie múzických umění v Brně, Divadelní fakulta
https://is.jamu.cz/th/lesa1/

Janáčkova akademie múzických umění v Brně

Divadelní fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Dramatická umění / Taneční a pohybové divadlo a výchova