Belinda Burešová

Bakalářská práce

Vývoj ekonomické situace v zemích Visegrádské čtyřky po vstupu do Evropské unie

Development of the economic situation in the Visegrad countries after joining the European Union
Anotace:
Cílem této bakalářské práce je ukázat vývoj ekonomického stavu členských zemí V4 před a zejména po vstupu do EU a navzájem jej porovnat. Práce se také zabývá vlivem EU, jakožto jedním z mnoha působících faktorů, na vývoj ekonomických ukazatelů. Teoretická část je zaměřena na definování pojmů V4 a evropeizace. V další kapitole je pomocí časových řad představen komplexní makroekonomický vývoj zemí V4 …více
Abstract:
The aim of this bachelor thesis is to show the development of the economic situation of the V4 member countries before and especially after joining the EU and compare it with each other. The work also deals with the influence of the EU, as one of many influencing factors, on the development of economic indicators. The theoretical part is focused on defining terms V4 and Europeanization. In the next …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 19. 9. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 28. 5. 2019
  • Vedoucí: Ingeborg Němcová
  • Oponent: Martin Gorčák

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/76401