Mgr. Pavlína Rollerová

Bachelor's thesis

Brněnská meziválečná fotografie: Křižovatka v kulturním spektru města

Interwar Photography in Brno: Cross-roads in the Cultural Spectrum of the City
Anotácia:
Brněnská fotografie meziválečného období představuje důležitý zdroj často překvapujících informací o sociálních jevech doby, technických vynálezech i postupné transformaci města. V neposlední řadě je také nositelkou nového nazírání na meziválečnou proměnu estetických a uměleckých tendencí. Podobně jako filmové médium, také statický fotografický obraz vybízí ke zkoumání modernity města. Přesah významu …viac
Abstract:
Photography as a cross-road in the cultural spectre of the city from the viewpoint of both media and technology is related with penetration to various areas without intentionally directed nature of genres or styles. Viewed in context with the phenomena of new mass media, industrialization, leisure time and general cultural and sociological relations in the spatio-temporal compression of modernity, …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 29. 6. 2006

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 15. 9. 2006
  • Vedúci: doc. Mgr. Petr Szczepanik, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta