Dominik Tuchyňa

Bachelor's thesis

Research of Fedora Status for Machine Learning

Research of Fedora Status for Machine Learning
Abstract:
Témou bakalárskej práce bolo identifikovať, či je distribúcia Fedora preferovaná v oblasti vývoja strojového učenia a taktiež vytvoriť nápomocný obsah pre začínajúcich programátorov v tomto novom, progresívne sa vyvíjajúcom obore. Okrem toho bola časť práce orientovaná na vyriešenie problému závislostí balíčkovania modulov SRPM s použitím systému založeného na strojovom učení, ktorý odporúča chýbajúce …more
Abstract:
The topic of this thesis was to find out whether the Fedora distribution attracts machine learning developers and also to create a guideline content for newcomers in this new, progressively developed field. In addition, part of the thesis research was also focused on solving the SRPM packaging dependency issue by using recommendation system based on machine learning algorithm. The model has two different …more
 
 
Language used: English
Date on which the thesis was submitted / produced: 27. 5. 2019

Thesis defence

  • Date of defence: 26. 6. 2019
  • Supervisor: RNDr. Adam Rambousek, Ph.D.
  • Reader: Mgr. Marek Grác, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Fakulta informatiky

Masaryk University

Faculty of Informatics

Bachelor programme / field:
Applied Informatics / Applied Informatics

Theses on a related topic