Ing. Michal Šulc

Diplomová práce

Právní aspekty kybernetické bezpečnosti a kolektivní obrana proti kybernetickým útokům

Legal Issues in Cybersecurity and Collective Defence Against Cyberattacks
Anotace:
Tato diplomová práce s tématem Právní aspekty kybernetické bezpečnosti a kolektivní obrana proti kybernetickým útokům se zabývá právní reflexí ochrany státu před kybernetickými útoky. Nejprve je vymezen pojem kybernetické bezpečnosti. Dále mezinárodně právní kvalifikace kybernetického útoku a právní a technické možnosti obrany následované diskusí problematických otázek, především ve smyslu kybernetických …více
Abstract:
This master thesis entitled Legal Issues in Cybersecurity and Collective Defense Against Cyberattacks deals with legal reflection of state protection against cyberattacks. At first is defined term cyber security. Furthermore, the international legal qualification of a cyberattack and the legal and technical possibilities of defense, followed by a dsicussion of problematic issues, especially in terms …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 31. 10. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 9. 1. 2015
  • Vedoucí: doc. JUDr. Radim Polčák, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Václav Stupka

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Právnická fakulta

Masarykova univerzita

Právnická fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Právo a právní věda / Právo