Ondřej Šabata

Master's thesis

Hodnocení efektivity prodejní sítě telekomunikačního operátora za použití modelů analýzy obalu dat

Using Data Envelopment Analysis models to assess efficiency of shop network of a Mobile Network Operator
Abstract:
Tato diplomová práce se zabývá hodnocením efektivity sítě značkových prodejen předního mobilního operátora, a to za pomoci inovativního přístupu modelů analýzy obalu dat (DEA). Konkrétně jsou v práci detailně rozpracovány následující tři oblasti: představení výhod modelů DEA oproti stávajícím metodám hodnocení efektivity produkčních jednotek a obsáhlý souhrn většiny DEA koncepcí, které jsou relevantní …more
Abstract:
This master thesis deals with efficiency assessment of shop network of a leading Mobile Network Operator, by which it utilizes an innovative approach called Data Envelopment Analysis (DEA). The following three areas are in main focus of this thesis: advantages of DEA modelling compared to common approaches to Decision Making Units efficiency assessment and extensive summary of majority of DEA models …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 9. 12. 2009

Thesis defence

  • Date of defence: 8. 6. 2010
  • Supervisor: Josef Jablonský
  • Reader: Martin Dlouhý

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/21460