Bc. Soňa Smolíková

Diplomová práce

Ozbrojené konflikty v jižní Americe po skončení studené války

Armed conflicts in South America after the end of the Cold War
Anotace:
Diplomová práce vychází ze studie v rámci projektu GA407/09/0153 Ozbrojené konflikty v mezinárodních vztazích po skončení studené války. Jejím cílem je poskytnout komplexní přehled a analýzu ozbrojených konfliktů na jihoamerickém kontinentě v období od konce studené války do současnosti. Důraz bude v tomto ohledu kladen především na zkoumání příčin ozbrojených konfliktů v této oblasti, identifikaci …více
Abstract:
Thesis is based on study within the project of Grant Agency of the Czech Republic called Armed Conflicts in international relations after the end of the Cold War. Its aim is to provide complex survey and analysis of armed conflicts in South American continent in the period from the end of the Cold War to the present. The emphasis will be placed primarily on research of causes of armed conflicts, identifying …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 7. 5. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 4. 6. 2012
  • Vedoucí: doc. PhDr. Zdeněk Kříž, Ph.D.
  • Oponent: PhDr. Pavel Pšeja, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií