Bc. Hana Zouharová, DiS.

Diplomová práce

Volnočasové aktivity mládeže s těžkým zrakovým postižením

Leisure Time Activity of Seriously Visually Impaired Young People
Anotace:
Magisterská diplomová práce je zaměřena na volnočasové aktivity mládeže s těžkým zrakovým postižením. Cílem mé práce je popsat, jak tato mládež tráví svůj volný čas. Teoretická část se zabývá zrakovým postižením, péčí o jedince se zrakovým postižením a volným časem zrakově postižených. V empirické části jsou předloženy výsledky výzkumu. Hlavní výzkumnou metodou byly rozhovory s vybranou těžce zrakově …více
Abstract:
Master’s degree dissertation is focused on leisure time of seriously visually impaired young people. A goal of my work is to describe how these people spend their leisure. A theoretical part concerns the handicap, care for visually impaired people and leisure time of hadicapped people. An empirical part contains the research results. The main research method was conversation with representative group …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 14. 5. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 11. 6. 2012
  • Vedoucí: doc. PhDr. Bohumíra Lazarová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta