Martin Dáňa

Bakalářská práce

Srovnání pasivně řízených ETF a aktivně řízených akciových fondů

Comparation of passively managed stocks ETFs and actively managed stocks mutual funds
Anotace:
Tato bakalářská práce se zabývá akciovými podílovými fondy s aktivní správou a pasivně řízenými akciovými ETF. Cílem práce je porovnání těchto fondů a vytvoření investičního návrhu pro předem definovaného investora. Porovnání je vytvořeno na základě výkonnosti, měnového rizika, nákladovosti a likvidity. Konkrétně jsou porovnány fondy Erste Responsible Stock America s fondem Vanguard S&P 500 ETF a ČSOB …více
Abstract:
This bachelor thesis deals with equity mutual funds with active management and passively managed equity ETFs. The aim of this work is to compare these funds and create an investment proposal for a predefined investor. The comparison is based on performance, currency risk, cost and liquidity. Specifically, Erste Responsible Stock America funds are compared with the Vanguard S&P 500 ETF and ČSOB Akciový …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 19. 4. 2022

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Ing. Petr Zimčík, Ph.D.
  • Oponent: Jan Boubín, Ing.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: NEWTON College a.s., Vysoká škola NEWTON

NEWTON College a.s.

Vysoká škola NEWTON

Bakalářský studijní program:
Ekonomika a management

Práce na příbuzné téma