Alena Kozmanová

Bakalářská práce

Finanční nástroje v rámci podpory podnikání ze strany EU

Financial instruments in support of business by the EU
Anotace:
Práce je zaměřena na podporu podnikatelského prostředí v České republice a v EU, zejména na finanční nástroje podpory. Je analyzována institucionální podpora podnikání na české a evropské úrovni. Pozornost je věnována jak tradičním nástrojům, tak nově zaváděným. Jednotlivé nástroje jsou popsány, porovnány a posouzeny z hlediska cílů kohezní politiky EU. Hlavním cílem práce je najít nástroje využitelné …více
Abstract:
The thesis is focused on supporting the business environment in the Czech Republic and the EU, particularly financial support instruments. It analyzed the institutional support business in the Czech and European level. Attention is paid to both traditional instruments, so newly introduced. Individual tools are described, compared and assessed in terms of the objectives of cohesion policy. The main …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 28. 6. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 6. 9. 2011
  • Vedoucí: doc. Ing. Ivana Kraftová, CSc.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Kozmanová, Alena. Finanční nástroje v rámci podpory podnikání ze strany EU. Pardubice, 2011. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Pardubice, Fakulta ekonomicko-správní