Bc. Kristýna Proksová

Diplomová práce

Kost pánevní: dimorfismus, alometrie a stranová asymetrie

Os innominate: dimorphism, allometry and side asymmetry
Anotace:
Hlavním cílem této práce bylo zhodnotit pohlavní dimorfismus rozměrů na kosti pánevní a prostudovat závislost mezi těmito rozměry a velikostí těla u mužů a žen. Zpracovány byly pánevní kosti jedinců tří středověkých populací z pohřebišť Dětkovice – Za zahradama, Brno – ulice Vídeňská a Brno – Jakubské náměstí. Na dvourozměrných snímcích kosti pánevní bylo měřeno 486 rozměrů. U všech byl stanoven index …více
Abstract:
The main goal of this thesis was to evaluate sexual dimorphism in dimesions of pelvic bones and examine relationship between these dimensions and body size in males and females. The studied sample consisted of pelvic bones from three medieval populations from localities Dětkovice – Za zahradama, Brno – Vídeňská and Brno – Jakubské náměstí. In total 486 dimensions were measured on two-dimensional images …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 26. 2. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 22. 6. 2016
  • Vedoucí: doc. RNDr. Miroslav Králík, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta

Masarykova univerzita

Přírodovědecká fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Antropologie / Antropologie