Bc. Kristýna Proksová

Master's thesis

Kost pánevní: dimorfismus, alometrie a stranová asymetrie

Os innominate: dimorphism, allometry and side asymmetry
Abstract:
Hlavním cílem této práce bylo zhodnotit pohlavní dimorfismus rozměrů na kosti pánevní a prostudovat závislost mezi těmito rozměry a velikostí těla u mužů a žen. Zpracovány byly pánevní kosti jedinců tří středověkých populací z pohřebišť Dětkovice – Za zahradama, Brno – ulice Vídeňská a Brno – Jakubské náměstí. Na dvourozměrných snímcích kosti pánevní bylo měřeno 486 rozměrů. U všech byl stanoven index …more
Abstract:
The main goal of this thesis was to evaluate sexual dimorphism in dimesions of pelvic bones and examine relationship between these dimensions and body size in males and females. The studied sample consisted of pelvic bones from three medieval populations from localities Dětkovice – Za zahradama, Brno – Vídeňská and Brno – Jakubské náměstí. In total 486 dimensions were measured on two-dimensional images …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 26. 2. 2016

Thesis defence

  • Date of defence: 22. 6. 2016
  • Supervisor: doc. RNDr. Miroslav Králík, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta