Bc. Lenka Benedeková

Master's thesis

Kolaps Lehman Brothers a jeho dopad na finančné trhy

The collapse of Lehman Brothers and its impact on financial markets
Abstract:
Lehman Brothers was the fourth biggest investment company in the world and survived Civil War and even World War I. and World War II. The financial crisis that had started in year 2007 brought the financial giant to its end and the company announced that it would file for liquidation in 2008. Its collapse brought financial world to a meltdown and stroke many investors, financial institutions, world …more
Abstract:
Lehman Brothers bola 4. najväčšia investičná spoločnosť na svete, ktorá prežila množstvo udalostí, ako napr. obe svetové vojny, občianske nepokoje a pod. Žiaľ, finančnú krízu, ktorá vypukla v roku 2007 neprežila a v roku 2008 požiadala o ochranu pred veriteľmi. Jej bankrot sa dotkol mnohých investorov, finančných inštitúcií, trhov ale aj ekonomík po celom svete. Cieľom tejto práce je zanalyzovať dopad …more
 
 
Language used: Slovak
Date on which the thesis was submitted / produced: 15. 5. 2012

Thesis defence

  • Date of defence: 30. 5. 2012
  • Supervisor: Ing. Lenka Ostrožlíková
  • Reader: Ing. Adriána Šlajferčíková, PhD.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS, Bankovní institut vysoká škola SK