Theses 

Kombinatorika a sport: příklady pro základní školu – Bc. Lenka Vysloužilová

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Bc. Lenka Vysloužilová

Bakalářská práce

Kombinatorika a sport: příklady pro základní školu

Combinatorics and sports: tasks for elementary schools

Anotace: Bakalářské práce na téma Kombinatorika a sport: příklady pro základní školy přispěje k rozvoji kombinatorického myšlení u žáků druhého stupně základních škol. Bakalářská práce se skládá z teoretické a praktické části. Teoretická část se zabývá postavením matematiky a kombinatoriky v Rámcovém vzdělávacím programu základního vzdělávání a metodikou řešení slovních úloh. Praktická část je sestavena ze čtyř částí, z nichž každá obsahuje slovní úlohy spjaté s vybraným sportem a návrhy žákovského řešení. V příloze jsou vloženy pracovní listy s některými slovními úlohami z praktické části této práce.

Abstract: Bachelor thesis – combinatorics and sport: tasks for elementary schools to increase understanding of combinatorics in students of the second half of primary schools. This thesis consists of theoretical and practical part. Theoretical part focuses on current situation of mathematics and combinatorics in the overal program for primary education and methods of solving relevant problems. Practical part consists of four sections, which have excercises connected with a chosen sport and suggested solutions. Attachment includes worksheets with excercises from the practical part of the thesis.

Klíčová slova: Matematika, kombinatorika, slovní úloha, Rámcový vzdělávací program, základní vzdělávání, kompetence, volejbal, hokej, judo, plavání. Mathematics, combinatorics, word problem, Framework Educational Programme, elementary education, competence, volleyball, hockey, swimming.

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 3. 2. 2016
  • Vedoucí: Mgr. Helena Durnová, Ph.D.
  • Oponent: RNDr. Karel Lepka, Dr.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta


Nahoru | Aktuální datum a čas: 22. 7. 2019 06:06, 30. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz