Jana SRVÁTKOVÁ

Diplomová práce

Minimalistická tvorba v areálu kláštera Nový Dvůr

Anotace:
Založení nového kláštera je událostí, která se stane jednou za několik staletí. Diplomová práce se věnuje přerodu zchátralé barokní zemědělské usedlosti Nový Dvůr u města Toužim na současné minimalistické sídlo trapistů - klášter Matky Boží. Areál bývalého hospodářského dvora byl již před obnovou prohlášen za nemovitou kulturní památku. Práce je zaměřena na zhodnocení historického vývoje areálu, na …více
Abstract:
Foundation of a new monastery is an event that happens once in a few centuries. This diploma thesis deals with the transformation of a dilapidated baroque farmstead Nový Dvůr near town Toužim to its present state a minimalistic residence of the Trappist community, the Monastery of Our Lady of Nový Dvůr. Already before its restoration, the site of the former courtyard was declared a protected cultural …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 12. 4. 2018
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: prof. Ing. arch. Petr Urlich, CSc.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

SRVÁTKOVÁ, Jana. Minimalistická tvorba v areálu kláštera Nový Dvůr. Ústí nad Labem, 2018. diplomová práce (Mgr.). UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Filozofická fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM, Filozofická fakulta

UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

Filozofická fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Historické vědy / Kulturní historie

Práce na příbuzné téma

  • Žádné práce na příbuzné téma.