Jana SRVÁTKOVÁ

Master's thesis

Minimalistická tvorba v areálu kláštera Nový Dvůr

Abstract:
Založení nového kláštera je událostí, která se stane jednou za několik staletí. Diplomová práce se věnuje přerodu zchátralé barokní zemědělské usedlosti Nový Dvůr u města Toužim na současné minimalistické sídlo trapistů - klášter Matky Boží. Areál bývalého hospodářského dvora byl již před obnovou prohlášen za nemovitou kulturní památku. Práce je zaměřena na zhodnocení historického vývoje areálu, na …more
Abstract:
Foundation of a new monastery is an event that happens once in a few centuries. This diploma thesis deals with the transformation of a dilapidated baroque farmstead Nový Dvůr near town Toužim to its present state a minimalistic residence of the Trappist community, the Monastery of Our Lady of Nový Dvůr. Already before its restoration, the site of the former courtyard was declared a protected cultural …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 12. 4. 2018
Accessible from:: 31. 12. 2999

Thesis defence

  • Supervisor: prof. Ing. arch. Petr Urlich, CSc.

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

SRVÁTKOVÁ, Jana. Minimalistická tvorba v areálu kláštera Nový Dvůr. Ústí nad Labem, 2018. diplomová práce (Mgr.). UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Filozofická fakulta

Full text of thesis

Accessibility: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM, Filozofická fakulta

JAN EVANGELISTA PURKYNĚ UNIVERSITY IN ÚSTÍ NAD LABEM

Faculty of Arts

Master programme / field:
Historical Sciences / Cultural History

Theses on a related topic

  • No theses on a related topic available.