Bc. Veronika Veverková

Bakalářská práce

Srovnání neoficiální hudby v SSSR a ČSSR od poloviny 50. do začátku 90. let 20. století

Comparison of Unofficial Music of the USSR and the CSSR from the Mid-1950s to the Early 1990s
Anotace:
Bakalářská práce se zabývá oblastí československé a sovětské neoficiální populární hudby, konkrétně hudby rockové. Zaměřuje se na období od prvních projevů rocku ve zkoumaných zemích v 50. letech minulého století až do změny politického režimu na přelomu 80. a 90. let. Primárním cílem práce je stručně shrnout historické vývojové linie neoficiální populární hudby daného období v ČSSR a SSSR a následně …více
Abstract:
The bachelor thesis deals with unofficial Czechoslovak and Soviet popular music; in particular with rock music. The thesis focuses on the period from the first expression of rock music in researched countries in the 1950s to the period of political changes in the late 1980s and the early 1990s. The main objective of the thesis is to sum briefly history of unofficial popular music of CSSR and USSR in …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 19. 1. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 25. 1. 2016
  • Vedoucí: PhDr. Petr Kalina, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta

Masarykova univerzita

Filozofická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Filologie / Ruština se zaměřením na oblast firemní praxe, služeb a cestovního ruchu