Tereza KOSTKOVÁ

Bachelor's thesis

Rodinné konstelace a psychoterapie zaměřená na osobu a jejich současné postaveni v ČR

Family constellations and personal centered approach and their current status in the Czech Republic
Abstract:
Cílem práce je charakterizovat a porovnat dvě psychoterapeutické metody. Konkrétně rodinné konstelace a psychoterapii zaměřenou na osobu.
Abstract:
The aim of my work is to characterize and compare the two psychotherapeutic methods. Specifically, family constellation and personal centered approach.
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 13. 8. 2015
Accessible from:: 31. 12. 2999

Thesis defence

  • Supervisor: PhDr. Vladimír Havlík, CSc.

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

KOSTKOVÁ, Tereza. Rodinné konstelace a psychoterapie zaměřená na osobu a jejich současné postaveni v ČR. Plzeň, 2015. bakalářská práce (Bc.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta filozofická

Full text of thesis

Accessibility: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta filozofická
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/

University of West Bohemia

Faculty of Philosophy and Arts

Bachelor programme / field:
Humanities Studies / Humanities

Theses on a related topic