Bc. Eva Tikalová

Diplomová práce

Charakterizace kvasinkových jaderných RNA-vazebných proteinů v úpravách a degradaci RNA.

Characterization of yeast nuclear RNA-binding proteins involved in RNA processing and degradation
Anotace:
Nekódující RNA prochází řadou posttranskripčních úprav. Jedním z klíčových faktorů je proteinový komplex exosom. Exosom se skládá z devíti podjednotek, které tvoří katalyticky neaktivní strukturu podobnou barelu. S exosomem interagují dva proteiny - exoribonukleáza Rrp6p a endo- a exo- ribonukleáza Rrp44p. Tyto dva proteiny se vážou na exosom nezávisle na sobě. Hlavním aktivátorem exosomu v jádře je …více
Abstract:
Noncoding RNA undergoes a series of post-transcriptional modifications. One of the key factors in this process is protein complex called exosome. It contains nine subunits that form a catalytically inactive barrel-like structure. Two proteins exoribonuclease Rrp6p and endo- and exo- ribonuclease Rrp44p are able to interact with the exosome for its activation. These two proteins can bind the exosome …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 18. 5. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 25. 6. 2015
  • Vedoucí: doc. Mgr. Štěpánka Vaňáčová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta

Masarykova univerzita

Přírodovědecká fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Biochemie / Biomolekulární chemie

Práce na příbuzné téma