Mgr. Antonín Zderčík

Rigorózní práce

Diagnostika výkonnostních předpokladů ve sportu v kontextu možností využití fuzzy teorie

Diagnostics of performance preconditions in sport in the context of fuzzy theory
Anotace:
Optimální úroveň kondičních schopností sportovce je důležitým faktorem sportovního výkonu v tenisu. Diagnostika úrovně těchto schopností obvykle probíhá pomocí motorických testů a testových baterií. Výzkumný záměr rigorózní práce spočívá v prezentaci možností využití fuzzy přístupu při hodnocení úrovně výsledků tenistů v testové baterii TENDIAG1 a v komparaci hodnocení úrovně tenistů získané pomocí …více
Abstract:
The optimum level of fitness of an athlete is an important factor in tennis performance. The level of these abilities is usually diagnosed using motor tests and test batteries. The research intention of the thesis is to present the possibilities of using the fuzzy approach in evaluating the level of tennis players' results in the TENDIAG1 test battery and to compare the evaluation of the level of tennis …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 5. 11. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 29. 1. 2020
  • Oponent: Pavel Holeček, Mgr. Tomáš Vespalec, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sportovních studií

Masarykova univerzita

Fakulta sportovních studií

Rigorózní řízení / obor:
Tělesná výchova a sport / Učitelství tělesné výchovy pro základní a střední školy

Práce na příbuzné téma