Ing. Michaela Heroldová

Bakalářská práce

Význam aktivní politiky zaměstnanosti

Significance of the Aktive Politics of Employment
Anotace:
Abstrakt Předkládaná bakalářská práce se zabývá problematikou nezaměstnanosti a jejím řešením. Problém nezaměstnanosti v současné době ekonomických a monetárních krizí nabývá značného významu, a to nejen v České republice, ale i ve většině vyspělých ekonomik. Nezaměstnanost ve svých důsledcích vyvolává nejen zásadní problémy v mikrosvětě lidí, kteří ztratí nebo po ukončení vzdělání nemohou nalézt uplatnění …více
Abstract:
Abstract The presentbachelor thesisdeals with the problemsof unemploymentand itssolution.Theproblemofunemploymentisin thecurrent period of economicand othercrisesis of particular importance, it isn´t only in the CzechRepublic, butit is in mostadvancedeconomies in the world. Unemploymentbringsnot only thebig problemsin the microworldof peoplewho have lostorcan not findemployment afterleaving education …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 20. 4. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 7. 6. 2012
  • Vedoucí: JUDr. Jana Šmejcová
  • Oponent: PaedDr. Václav Netolický

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní