Denisa Novotná

Bakalářská práce

Konkurence syntetického a analytického způsobu stupňování adjektiv v současné angličtině – popis na základě korpusové analýzy (COCA, BYU-BNC).

The competition between synthetic and analytic comparison of adjectives in contemporary British and American English based on corpus analysis (COCA, BYU-BNC).
Anotace:
Tato bakalářská práce se zabývá stupňováním přídavných jmen v anglickém jazyce, zejména kolísáním mezi syntetickými a analytickými komparativními a superlativními formami u dvojslabičných adjektiv. Teoretická část je stručným úvodem do problematiky adjektiv, stupňování adjektiv a rovněž se zabývá diachronním a synchronním popisem stupňovaných adjektiv. Zároveň jsou v teoretické části nastíněny fonologické …více
Abstract:
This bachelor thesis deals with comparison of English adjectives, particularly with vacillation between synthetic and analytic comparative and superlative forms of disyllabic adjectives. The theoretical part is a brief introduction to the issue of adjectives, discussing diachronic and synchronic description of adjectives in comparison. Also, this part includes phonological, morphological and syntactic …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 10. 9. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 18. 9. 2018
  • Vedoucí: Mgr. Ela Krejčová, Ph.D.
  • Oponent: PhDr. Gabriela Brůhová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: AKCENT College