Bc. Radim Hatlapatka

Master's thesis

JBIG2 compression of monochrome images with OCR

JBIG2 compression of monochrome images with OCR
Abstract:
Cílem diplomové práce je navrhnout a implementovat řešení, které vylepšuje kompresní poměr dosžený volně šiřitelným jbig2enc enkodérem. Vylepšení je dosaženo pomocí vytvoření podpory za účelem využití výsledků OCR. Za účelem předvední vytvořeného nástoje jsou představeny relevantní nástroje pracující s JBIG2 standardem a nástroje pro provádění OCR. Je představeno rozšíření jbig2enc enkodéru využívajícího …more
Abstract:
The aim of the diploma thesis is to design and implement a solution for improving compression ratio of an open-source jbig2enc encoder. The improvement is achieved with created support for using an OCR engine. In order to present created solution, relevant tools working with JBIG2 standard and OCR tools are introduced. Jbig2enc encoder enhanced by using Tesseract OCR engine, in order to get text recognition …more
 
 
Language used: English
Date on which the thesis was submitted / produced: 28. 5. 2012

Thesis defence

  • Date of defence: 25. 6. 2012
  • Supervisor: doc. RNDr. Petr Sojka, Ph.D.
  • Reader: Mgr. Zdeněk Salvet

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Fakulta informatiky

Masaryk University

Faculty of Informatics

Master programme / field:
Informatics / Computer Systems

Theses on a related topic