Bc. Vojtěch Lampíř

Bakalářská práce

Rozdíl v řešení střeleckých příležitostí ve vybraných utkáních ME 2016 ve Francii a 1. české fotbalové ligy

The difference in dealing with goalscoring opportunities selected matches of EURO 2016 in France and The Czech First League
Anotace:
Cílem bakalářské práce je zanalyzovat způsob zakončování a vytváření střeleckých příležitostí ve vybraných utkáních Mistrovství Evropy 2016 ve Francii a 1. české fotbalové ligy. V práci jsou uvedeny základní teoretické poznatky o obou soutěžích. Po analyzování všech shromážděných dat byl zjištěn rozdíl mezi těmito soutěžemi. Tato práce může být využita pro trenéry mládeže.
Abstract:
The aim of the bachelor thesis is to analyze the way of finishing and creating shooting opportunities in selected matches of the European Championship 2016 in France and the 1st Czech Football League. The thesis presents basic theoretical knowledge about both competitions. After analyzing all collected data, a difference was found between these competitions. This work can be used by youth coaches.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 2. 5. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 13. 6. 2017
  • Vedoucí: PaedDr. Karel Večeřa
  • Oponent: Mgr. Pavel Vacenovský, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sportovních studií

Masarykova univerzita

Fakulta sportovních studií

Bakalářský studijní program / obor:
Tělesná výchova a sport / Tělesná výchova a sport

Práce na příbuzné téma

Všechny práce