Bc. Petr Olišar

Master's thesis

Posouzení stability vybraných skalních výchoz na území ů města Český Krumlov

The stability assesment of selected rock slopes in the urban area of Český Krumlov
Abstract:
Oblast Českého Krumlova je zasazena do meandrujícího údolí řeky Vltavy. Výškový rozdíl, mezi nejvyššími partiemi okolních svahů je na mnohých místech překonáván velmi strmými výchozy skalních hornin. Na nich neustále dochází k projevům nestability, jež s postupně stále intenzivnější urbanizací oblasti snižují bezpečnost lidí, nebo silničního provozu. Znalost stupně stability skalních výchozů nabývá …more
Abstract:
The vicinity of Český Krumlov city is located in the meandering Vltava valley. The heights difference is compensated frequently by very steep rock slopes. The perpetual instability processes became to be more and more significant relating to increasing settlement of mentioned area. The rate of rock slope stability is necessary to know regarding to the contemporary high importance of the property inviolability …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 2. 5. 2011

Thesis defence

  • Date of defence: 16. 6. 2011
  • Supervisor: doc. RNDr. Rostislav Melichar, Dr.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta