Vít Leden

Diplomová práce

Kompostování ve vacích

Composting in bags
Anotace:
Diplomová práce se zabývá kompostováním ve vacích s uvedením výhod i úskalí této kompostovací technologie. První část práce obsahuje teorii kompostování včetně charakteristiky půdy s cílem poukázat na důležitost tvorby humusu, popisuje fáze a podmínky kompostování, věnuje se jednotlivým kompostovacím technologiím a zejména technologii kompostování ve vacích včetně historie této kompostovací technologie …více
Abstract:
The thesis is focused on composting bags and advantages and disadvantages of this composting technology. The first part of the thesis contains theory of composting, including characteristics of soil in order to show importance of humus formation. It describes phases, conditions and different technologies used for composting, especially composting bags, including history of this technology. The experimental …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 29. 4. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 24. 5. 2016
  • Vedoucí: Barbora Lyčková
  • Oponent: Marta Hudáková

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava

VŠB - Technická univerzita Ostrava

Hornicko-geologická fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Nerostné suroviny / Zpracování a zneškodňování odpadů