Bc. Iveta Lyková

Diplomová práce

Vnímání a řešení konfliktních situací ve vztahu učitel a žák z pohledu pedagoga/žáka.

Perception and conflict solving of situations in the relationship of teacher and student from the perspective of teacher/pupil.
Anotace:
Diplomová práce se zaměřuje na problematiku konfliktních situací v oblasti školství, a to mezi učitelem a žákem. První kapitola objasňuje charakteristiku zátěžových situací a mechanismy jejich zvládání, definuje pojem konflikt, zabývá se druhy konfliktů, příčinami a vnímáním konfliktů a způsoby jejich řešení. Druhá kapitola je zaměřena na faktory ovlivňující konfliktní situace ve výchovně vzdělávacím …více
Abstract:
This thesis is focused on the issue of the conflict situations in the area of education system, thus between a teacher and a student. The first chapter explains characteristics of stressful situations and their coping mechanisms, defines the term of the conflict, dealing with the conflict types, its causes and perceptions of conflicts and the ways of their solution. The second chapter is focused on …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 11. 12. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 30. 1. 2014
  • Vedoucí: Mgr. Petr Soják, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta