Bc. Tomáš Reigl

Diplomová práce

Bioinformatický modul pro posouzení klonality sekvenačních dat z imunoglobulinových receptorů v pacientech s leukémií a lymfomou

Bioinformatics module for the assessment of clonality in antigen receptor NGS data from leukemia and lymphoma patients
Anotace:
Imunitní systém člověka je komplexní biologická jednotka. Zodpovědnost za rozpoznání patologických změn nesou lymfocyty a jejich antigenní receptory, tedy imoglobuliny a receptory T buněk. Právě analýza genetických sekvencí těchto antigenních receptorů představuje jeden z ústředních bodů léčby pacientů s leukémií a lymfatickými onemocněními. Práce se zaměřuje na vývoj speciálního bioinformatického …více
Abstract:
Immune system of a human body is a complex biological unit. The main subunits responsible for the pathogen recognition are lymphocytes and their antigen receptors – immunoglobulins (IG) and T cell receptors (TR). Analysis of the genetic sequences of the antigen receptors is a crucial part of a treatment of patients with leukemia and lymphoma disease. The focus of the thesis is on the development of …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 4. 1. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 7. 2. 2017
  • Vedoucí: Ing. Matej Lexa, Ph.D.
  • Oponent: RNDr. David Šafránek, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta informatiky